Ja ja lidt stolt har man vil lov til at være.

Her står jeg med mit C.V. for 2016.
Jeg havde to med, det ene var skrevet på engelsk, og det andet var skrevet på dansk.